รายงานสรุปผลการแข่งขัน
มอดินแดงเกมส์
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 14
วันที่
14 มกราคม 2557 เวลา 15:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น สนาม 1
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
 
   
 
ครึ่งหลัง
นิติพล นิแมะ 75'
ทรงวุฒิ สันหมาด 81'

Remark :
9
นิติพล  นิแมะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
อนุศักดิ์  เพ็ชรปัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
สุรพงษ์  ราเหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
นพดล  อังครา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
วัชรพงษ์  สมบัติทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
ทรงวุฒิ  สันหมาด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
อามีน  เสดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
นายาฮูดีน  อีแต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
แวฮาซัน  แวดูยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
อานันท์  สุหลง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21
ฮาซานิง  กือเตะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
อนันต์  สามะแอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
สาธิต  ดีเชื้อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16
สุรเดช  ปาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
ศิวัฒม์  ชัยทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
อภิฤทธิ์  เพชรขวัญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
อิสมาแอ  หะยีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
มัดซาอูดี  มะลี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
5
วิทยาลัยราชพฤกษ์
 
   
 
ครึ่งแรก
ปกรณ์ เปรมภักดิ์ 27'
สุทัศน์ เกิดปรี 28'
โชคลาภ นิลแสง 35'
สุทัศน์ เกิดปรี 39'

ครึ่งหลัง
อรรถพล คำมะยอม 52'

Remark :
8
ปิยะธร  ประสมสิน
วิทยาลัยราชพฤกษ์
3
ภาสกร  วงศ์สาม
วิทยาลัยราชพฤกษ์
4
ธนศาล  พรหมเมือง
วิทยาลัยราชพฤกษ์
17
สิริศักดิ์  พรหมดวง
วิทยาลัยราชพฤกษ์
15
โชคลาภ  นิลแสง
วิทยาลัยราชพฤกษ์
10
สุทัศน์  เกิดปรี
วิทยาลัยราชพฤกษ์
11
อรรถพล  คำมะยอม
วิทยาลัยราชพฤกษ์
6
วิทยา  ชื่นดอนกลอย
วิทยาลัยราชพฤกษ์
2
วิชาญ  แสงโสม
วิทยาลัยราชพฤกษ์
5
พิศาล  เสาวดี
วิทยาลัยราชพฤกษ์
21
วิรัตน์  นาคปาน
วิทยาลัยราชพฤกษ์
18
วัฒนชัย  สระทองจันทร์
วิทยาลัยราชพฤกษ์
9
สมลักษณ์  รัศมี
วิทยาลัยราชพฤกษ์
7
ปกรณ์  เปรมภักดิ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์
13
ชัยณรงค์  สมุทฐา
วิทยาลัยราชพฤกษ์
20
เจตริน  เพชรบริสุทธิ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์
25
พีรฉัตร  นุวงษ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์
14
นิพนธ์  ทองอันชา
วิทยาลัยราชพฤกษ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม