รายงานสรุปผลการแข่งขัน
มอดินแดงเกมส์
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 71
วันที่
22 มกราคม 2557 เวลา 14:30 น.
สนาม
หอประชุม ดร.มังกร - ดร. ประภา ภักดิ์โพธิ์ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
 
 
 
Remark :
7
พัชรีย์  ดีเสมอ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2
ภัทรธีรา  คะกะเนปะ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8
ชุติกาญจน์  พลไชย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19
เอ็มอร  พานุสิทธิ์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9
ธนาภรณ์  พลเรือง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4
ทัดดาว  นึกแจ้ง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13
คัทลีย์  ปิ่นสุวรรณ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14
กิตติยากร  ผ่านสำแดง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
 
Remark :
16
จุไรรัตน์  ผลเลขา
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1
ยุพา  สนิทกลาง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
9
จรัสพร  บรรดาศักดิ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
12
ปิยธิดา  ละสูงเนิน
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
4
วิรวรรณ  สัตยานุชิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
13
อลิสา  มาตตา
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
3
อุษา  ศรีพลรัตน์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
5
รัศมี  สุพะมูล
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
10
ธนาภรณ์  นุศาสตร์สังข์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
11
พรพรรณ  เกิดปราชญ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
18
อนงค์พร  พรหมรัด
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
7
พรพิมล  กันบาง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ